SERVICES

การบริการของเรา
            อาร์ แอนด์ อี เซอร์วิส ดำเนินธุรกิจ ให้บริการทำความสะอาด และบำรุง-ดูแลรักษา ตามบริษัท ห้างร้าน อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย สถานที่ราชการ โรงงาน และอื่นๆ ทั้งในรูปแบบให้ บริการทำความสะอาดประจำ และให้บริการทำความสะอาดเป็นครั้งคราว ซึ่งบริการทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด อีกทั้งยังมีบริการพิเศษ จัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ และน้ำยาเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำความสะอาดด้วย

 

          จากการรวมตัวกันของทีมงานที่ออกมาเป็น   “ อาร์ แอนด์ อี “ นั้น ได้รวบรวมจุดดี และจุดเด่น ในด้านการบริการ และการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี มาประสานเป็นหนึ่งเดียว และรวมพลังการทำงานให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

 

                        

                            เราพร้อมที่จะให้การบริการกับธุรกิจทุกประเภท 

·        การทำความสะอาดศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า

·        การทำความสะอาดสำนักงาน

·        การทำความสะอาดโรงพยาบาล

·        การทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม

·        การทำความสะอาดห้องอาหาร  และภัตตาคาร

·        การทำความสะอาด Service Apartment

·        การทำความสะอาด ล้างพื้น-ลงแว็กซ์

·        การทำความสะอาดกระจกสูง

·        การทำความสะอาด ซักพรมด้วยวิธีบอนเนต

·        การทำความสะอาด ขัดพื้นด้วยวิธีคริสตัลไรท์เซชั่น