SERVICES

การบริการของเรา

       ประกาศ ขณะนี้ อาร์ แอนด์ อี มีการเปลี่ยนแปลงเว็ปไซด์ ชั่วคราว โดยจะ ใช้ ลิ้งค์นี้นะคะ http://patpetjr.wixsite.com/reservices1656 จนกว่าเราจะทำการจดทะเบียน โดเมนใหม่ ในชื่อ www.re1656.com เป็นที่เรียบร้อย แล้วทางแอดมินเพจจะแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบอีกครั้งนึงนะคะ ขอบคุณค่ะ 

 

 

       บริษัท อาร์ แอนด์ อี เซอร์วิส 1656 จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการทำความสะอาด และบำรุง-ดูแลรักษา ตามบริษัท ห้างร้าน อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย สถานที่ราชการ โรงงาน และอื่นๆ ทั้งในรูปแบบให้บริการทำความสะอาดประจำ และให้บริการทำความสะอาดเป็นครั้งคราว ซึ่งบริการทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด อีกทั้งยังมีบริการพิเศษ จัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ และน้ำยาเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำความสะอาดด้วย

 

          จากการรวมตัวกันของทีมงานที่ออกมาเป็น   “ อาร์ แอนด์ อี “ นั้น ได้รวบรวมจุดดี และจุดเด่น ในด้านการบริการ และการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี มาประสานเป็นหนึ่งเดียว และรวมพลังการทำงานให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

 

                        เราพร้อมที่จะให้การบริการกับธุรกิจทุกประเภท 

·        การทำความสะอาดศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า

·        การทำความสะอาดสำนักงาน

·        การทำความสะอาดโรงพยาบาล

·        การทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม

·        การทำความสะอาดห้องอาหาร  และภัตตาคาร

·        การทำความสะอาด Service Apartment

·        การทำความสะอาด ล้างพื้น-ลงแว็กซ์

·        การทำความสะอาดกระจกสูง

·        การทำความสะอาด ซักพรมด้วยวิธีบอนเนต

·        การทำความสะอาด ขัดพื้นด้วยวิธีคริสตัลไรท์เซชั่น